Effekter av lågdoskonsumtion av alkohol

Denna rapport sammanfattar och undersöker de vetenskapliga bevisen angående hälsoeffekterna av lågdos alkoholkonsumtion, och diskuterar konsekvenserna av denna forskning för klinisk praxis, lågriskriktlinjer för alkoholkonsumtion och alkoholpolicyutveckling. De befintliga bevisen som finner kardiovaskulära fördelar från lågdos alkoholkonsumtion är svag, och framväxande bevis tyder på att dessa skyddande effekter är falska (d.v.s. existerar inte eller är skadliga). Synen att alkohol ger hälsofördelar är därför ännu mindre ett giltigt motargument mot antagandet av effektiva alkoholkontrollpolicyer (t.ex. sådana som minskar alkoholens tillgänglighet och överkomliga priser).

COMMUNITY VOICE