Rapportserien Alkoholen och Samhället syftar till att belysa vad vi genom vetenskapliga studier känner till om effekter av alkoholkonsumtion på individ- och samhällsnivå.

FORSKNINGSRAPPORTSERIEN