Alkohol och våld

Forskningsrapporten belyser olika typer av våld, hur alkoholen påverkar vårt beteende och hur våld påverkar vår hälsa på kort och lång sikt. Rapporten presenterar alkoholpolitiska åtgärder och lokala våldsförebyggande initiativ som syftar på en sänkning av alkoholkonsumtionen och därmed en minskning av våldet.

COMMUNITY VOICE