Alkohol och coronapandemin

2020 var året då världen samlades kring en gemensam global utmaning. Covid-19 fick regeringar, myndigheter och forskare världen över att gå samman för att rädda människoliv. Alkoholkonsumtionen har hanterats på mycket olika sätt i olika länders coronastrategier. Vissa länder har varit snabba med att minska tillgängligheten av alkoholhaltiga drycker, medan andra länder sett alkoholfrågan som en möjlig räddning för den lokala ekonomin. Alkoholkonsumtionens roll och konsekvenser har inte lyfts i den svenska coronastrategin. Detta fick forskarna bakom rapportserien Alkoholen och samhället att vilja titta närmare på alkoholkonsumtionens roll för spridning av coronaviruset och insjuknandet i covid-19. 2021 års rapport handlar därför om alkoholens påverkan på immunförsvaret och dess betydelse för smittspridning, med tanke på alkoholens påverkan på människors beteende. Rapporten undersöker också hur pandemins effekter – avseende oro, social isolering, arbetslöshet med mera – har påverkat alkoholkonsumtionen och hur alkoholindustrin och världens regeringar har agerat på dessa utmaningar. På grund av den unika och på många sätt ännu osäkra situationen är den här rapporten annorlunda än tidigare rapporter i serien Alkohol och Samhället. I stället för att kritiskt granska den vetenskapliga bevisningen (till exempel vetenskaplig metod och begränsningar i studiers utformning) för att förbättra vår förståelse av ett relativt väl känt ämne, har forskarna i denna rapport gjort en bred genomgång av olika typer av information för att lyfta fram och beskriva sammanhang mellan alkoholkonsumtion och coronapandemin som kanske just bara börjat bli synliga.

COMMUNITY VOICE

Vi hoppas att den här rapporten ska bidra till att öka kunskapen och medvetenheten om alkoholens risker kopplat till denna och framtida pandemier, dels rent fysiskt genom att alkoholen försvagar immunförsvaret men även genom ökad risk för smittspridning på grund av dess påverkan på människors beteende.

Kristina Berglund,
föreståndare, CERA, Göteborgs universitet

Ami Hommel,
ordförande, Svensk sjuksköterskeförening 

Magnus Isacson,
ordförande, Svensk förening för Allmänmedicin 

Arne Winerdal,
ordförande, SAFF

Joar Guterstam,
ordförande, Svensk förening för Beroendemedicin 

Peter Friberg,
föreståndare, SIGHT 

Johnny Mostacero,
ordförande, IOGT-NTO 

Kristina Sperkova,
ordförande, Movendi International