Alkohol och blodtryck

I denna rapport utforskar gruppen av forskare bakom rapport serien Alkohol och Samhället ett försummat ämne i förebyggande av ohälsa och för tidig död globalt: alkoholanvändning som en bidragande orsak till högt blodtryck. Högt blodtryck är i sig en ledande orsak till en mängd allvarliga sjukdomar och dödliga tillstånd (t.ex. hjärtsjukdomar, stroke, typ 2-diabetes, demens). Som en konsekvens av dess omfattande negativa effekter på människokroppen är högt blodtryck en av de mest betydande och pressande utmaningarna som folkhälsan står inför idag. Rapporten går igenom evidens för fysiologiska mekanismer och sjukdomsrisk där alkoholanvändning på olika nivåer påverkar blodtrycket både på kort och längre sikt. Rapporten diskuterar konsekvenserna för förebyggande av relaterade sjukdomar. Den roll som alkoholkonsumtion kan spela i utvecklingen av högt blodtryck är inte väl förstådd av allmänheten, av vårdgivare eller av hälsopolitiker. Rapporten diskuterar också outnyttjad potential för förbättrad klinisk praxis och breda policyer för hela befolkningen för att förhindra ohälsa och förlänga livet.

Röster från samhället