Alkohol och äldre

Alkohol och äldre

Alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador, både kroniska sjukdomar och akuta skador, har ökat bland äldre i Sverige under de senaste åren. Samtidigt har andelen äldre blivit allt fler och kommer fortsätta
Alkohol och våld

Alkohol och våld

Forskningsrapporten belyser olika typer av våld, hur alkoholen påverkar vårt beteende och hur våld påverkar vår hälsa på kort och lång sikt. Rapporten presenterar alkoholpolitiska åtgärder och lokala våldsförebyggande initiativ
Alkohol och cancer

Alkohol och cancer

Internationell forskning har visat att alkohol kan orsaka cancer, även vid måttlig konsumtion. Denna rapport innehåller uppskattningar om att nästan 30 % av fallen av alkoholinducerad cancer i Sverige beror